Barnbidrag - Mycket fakta och information om Barnsaker och Barnbidrag
Barnbidrag

Mer om Barnbidrag

Barnbidrag är en av fler former av bidrag som används för att omfördela ekonomiska resurser till de som bäst behöver pengarna. Totalt är det 1.7 miljoner barn som får ersättning i form av barnbidrag varje månad och totalt är betalas barnbidraget till omkring en miljon föräldrar.

Barnbidraget infördes redan 1937 men då fick inte alla barn barnbidrag eftersom de mest välbärgade familjerna exkluderades. Det allmänna barnbidraget, som går till alla barn infördes efter kriget 1948.

Barnbidraget kostar cirka 25 miljarder kronor per år varav det så kallade flerbarnstillägget står för omkring 10% av denna kostnad.

Barnbidragets storlek

Barnbidraget är för tillfället 1050 kr vilket utgör en stor del av ensamhushållens budget. Barnbidraget erhålls varje månad för alla barn som bor i Sverige från månaden efter barnet föds till dessa att barnet fyller 16 år.Flerbarnstillägg

I barnbidraget har även en del som kallas flerbarnstillägg tillkommit. Denna del av barnbidraget erhålls från barn 2 och då tillkommer 150 kr extra i barnbidrag. För nästkommande barn ökar flerbarnstillägget enligt tabellen nedan.

Totalt antal barn

Barnbidrag [SEK]

Flerbarnstillägg [SEK]

Summa barnbidrag [SEK]

1

1.050

-

1.050

2

2.100

150

2.250

3

3.150

604

3.754

4

4.200

1.614

5.814

5

5.250

2.864

8.114

För alla barn fr.o.m. barn nummer 5 så erhålls 1.050 kr i barnbidrag + 1.250 kr i flerbarnstillägg.

Andra former av bidrag som barnfamiljer kan söka

Det finns fler olika typer av bidra som barnfamiljer kan söka för att stärka sin ekonomi. De vanligaste bidragen är:

Bild på Barnbidrag
  • Flerbarnstillägg behöver inte sökas utan erhålls automatiskt tillsammans med barnbidraget
  • Bostadsbidrag kan de som uppfyller villkoren söka och erhålla
  • Studiebidrag för de som studerar och är äldre än 16 år
  • Socialbidrag